Državna tajnica Središnjeg državnog ureda za šport Janica Kostelić imenovala je dopredsjednicu Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) dr.sc. Sandu Čorak voditeljicom radnog tijela za izradu nacrta prijedloga Nacionalnog programa sporta s pripadajućim akcijskim planom. Sanda Čorak je ravnateljica Instituta za turizam i bivša je vrhunska judašica. Na čelu Hrvatskog judo saveza je od 2005. godine dok je članica Vijeća HOO-a od 2012. godine, a dužnost dopredsjednice obnaša od početka aktualnog mandata. Suautorica je Strateškog plana HOO-a za razdoblje 2015.-2022. Članovima Radnog tijela, čije je zadaća izrada nacrta prijedloga Nacionalnog programa sporta te pripadajućeg akcijskog plana, imenovani su: izv. prof.dr.sc. Tomislav Krstičević (Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu), doc.dr.sc. Dražen Čular (Kineziološki fakultet Sveučilišta u Splitu), Hrvoje Čustonja (Hrvatski školski sportski savez), Ticijan Komparić (Hrvatski paraolimpijski savez), dr.sc. Vanja Smokvina (Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci), dr.sc. Martina Jeričević, Nataša Muždalo i Darko Vučić (Središnji državni ured za šport). Nacionalni program sporta je dokument kojim se utvrđuju ciljevi i zadaće razvoja sporta, aktivnosti potrebne za provedbu tih ciljeva i zadaća te određuju nositelji razvoja i mjere kontrole njegove provedbe. Donosi ga Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske za razdoblje od osam godina, a mora sadržavati programe stvaranja uvjeta za bavljenje sportom u odgojno-obrazovnom sustavu, za postizanje vrhunskih rezultata hrvatskih sportaša na međunarodnim natjecanjima te za rekreativno bavljenje sportom radi zaštite i poboljšanja zdravlja građana.

e-max.it: your social media marketing partner