Red Bull Romaniacs
18/10/18

Red Bull Romaniacs

Red Bull Romaniacs održava se u Sibiu u Rumunjskoj. Posebna je to međunarodna vrlo teška utrka izdržljivosti. U mitološkoj zemlji Drakule - motociklisti se utrkuju preko Karpata, na vrlo izazovnim stazama i brojnim preprekama.
No najprije se vozi jedinstveni prolog, koji ne samo da određuje startni poredak, nego odvaja dječake od muškaraca.
A to je teško, bolno, prljavo te fizički i psihički vrlo naporno.

Moglo bi vas zanimati...