Uvjeti korištenja

POLITIKA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

U  društvu HOO TV d.o.o. znamo koliko je privatnost važna našim suradnicima i korisnicima, stoga nastojimo biti jasni u vezi ophođenja s osobnim podacima.

(1) Osobni podaci

Vaše osobne podatke prikupljamo, obrađujemo i koristimo isključivo uz Vašu suglasnost, temeljem Vašeg upita, ugovornog odnosa i sukladno zakonskim propisima. Prikupljamo, obrađujemo i koristimo samo one osobne podatke koji su potrebni za izvršavanje i odvijanje naših usluga ili osobne podatke koje ste nam dobrovoljno dali na raspolaganje.

Osobnim podacima smatraju se svi podaci pomoću kojih se može utvrditi identitet korisnika. U to se ubrajaju Vaše ime i prezime, adresa, e-mail adresa, broj telefona, OIB i slično.

Društvo HOO TV  d.o.o. prikuplja i obrađuje samo one osobne podatke koji su nužni radi pružanja informacija o uslugama, ispunjavanja ugovorne obveze i sukladno važećoj zakonskoj regulativi.

(2) Korištenje podataka za odvijanje poslovnog procesa

Vaše podatke koristimo u svrhu realizacije naručene usluge, bilo da ste naš radnik, potrošač, kontakt osoba našeg potrošača, dobavljač ili vanjski suradnik.

Prijenos podataka trećim osobama vršimo samo u suradnji sa našim partnerima i u opsegu potrebnom za ispunjavanje zadataka u sklopu izvršenja naručene usluge/temeljem suglasnosti. 

Vaše podatke dijelimo samo sa našim davateljima usluga – ugovornim partnerima. Vaši osobni podaci su zaštićeni temeljem ugovora i ostale dokumentacije između društva HOO TV d.o.o. i partnera te nisu dostupni trećoj strani. 

Sve osobe temeljem ugovora o radu ili bilo kojeg ugovora o poslovnom odnosu, koje posredno ili neposredno mogu doći do osobnih podataka nužnih za izvršavanje zadataka i ugovora, obvezuju se na poštivanje povjerljivosti i zaštitu privatnosti svih dostupnih osobnih podataka. 

(3) Korištenje u marketinške svrhe

Vaše osobne podatke za slanje elektronske pošte u marketinške svrhe koristimo isključivo uz Vašu suglasnost. Korištenje Vaših podataka u zakonski dopuštenom okviru za poštanske marketinške aktivnosti možete opozvati u bilo kojem trenutku putem e-maila na adresu _______________ uz naznaku „opoziv privole“.

(4) Informiranje i brisanje

Imate pravo na pristup informacijama o Vašim pohranjenim podacima te pravo na ispravak, brisanje ili blokiranje podataka. Molimo da nas obavijestite o eventualnim izmjenama Vaših osobnih podataka. Pristup informacijama, uvid, brisanje ili ispravak, možete zatražiti slanjem ispunjenog obrasca - „Zahtjev za pristup informacijama“ - putem e-maila na adresu _________________. Imate pravo na pritužbu nacionalnom nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka - AZOP).

(5) Sigurnost podataka

Svi Vaši podaci i dokumentacija pohranjena u društvu HOO TV d.o.o. osigurana je tehničkom zaštitom i računalnim informacijskim sustavom kojemu imaju pristup samo ovlašteni djelatnici i suradnici.

Osobne podatke dijelimo samo s ugovornim i provjerenim partnerima, na način i u mjeri u kojoj je potrebno radi pružanja usluge, sukladno zakonskoj regulativi i temeljem Vaše suglasnosti. 

Nakon proteka predviđenog roka pohrane osobne podatke uništavamo sigurnim metodama te brišemo sa svojih diskova i drugih vanjskih memorija.

Povjerljive informacije prenosimo kriptiranim odobrenim metodama.

Naša internetska stranica primjenjuje tehničke i organizacijske mjere sigurnosti, kako bismo Vaše osobne podatke zaštitili od manipuliranja i gubitka te zabranili pristup neovlaštenim osobama. Naše mjere sigurnosti redovito se poboljšavaju sukladno tehnološkom napretku.

(6) Korištenje kolačića

Kolačiće koristimo kako bismo unaprijedili našu ponudu i poboljšali korisničko iskustvo. 

Kolačići su male tekstualne datoteke, koje omogućuju prepoznavanje korisnika i analizu korištenja naše internetske stranice.

Kolačići nam omogućuju da ponudu optimalno prilagodimo korisnicima te je učinimo efikasnijom i sigurnijom.

Instaliranje kolačića možete blokirati odgovarajućom postavkom u Vašem pregledniku. 

Napominjemo da u tom slučaju nećete moći koristiti sve funkcije ove internetske stranice u punom opsegu.

(8) Trajanje pohrane podataka

Osobne podatke pohranjujemo i obrađujemo sukladno Pravilniku o osobnim podacima te sukladno roku navedenom u pojedinoj suglasnosti, koliko je zakonski potrebno za izvršenje određene ugovorne obveze i legitimne svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže vrijeme čuvanja, a najmanje za vrijeme trajanja ugovora između korisnika i davatelja usluge.

U slučaju davanja marketinške privole podatke čuvamo deset godina odnosno do opoziva privole.

Podaci mogu biti izbrisani i ranije uslijed Vašeg zahtjeva za brisanjem podataka, ukoliko isto ne priječi ugovorna ili zakonska osnova.

U slučaju odbijenih ponuda, kada dakle nije dana privola za marketing, podatke vezane uz ponudu čuvamo godinu dana, a u slučaju da zatražite brisanje, odmah će biti obrisani.

Osobni podaci koji više nisu potrebni ili nakon proteka predviđenog roka čuvanja uništavaju se na siguran način.

(9) Promicanje svijesti o važnosti zaštite osobnih podataka

Društvo HOO TV d.o.o. neprestano radi na edukaciji i podizanju svijesti u pogledu upravljanja osobnim podacima svojih radnika, suradnika i korisnika usluga.

Cijeli dokument preuzmite ovdje.